• ửa tivi bệnh bo khiển tại nhà:

 • Hiện tượng không dò được kênh.
 • Không nhận tín hiệu cổng AV, HDMI,…
 • Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái mầu vàng.
 • Đèn xanh chuyển sang đèn đỏ báo lỗi 2, 3, 8,13
 • Không nhận khiển từ xa, Phím cơ không có tác dụng.
 • Sửa tivi bệnh Panel tại nhà :

 • Màn sáng không hình.
 • Kẻ ngang, kẻ dọc màn hình.
 • Bị bóng chữ, chồng 2 hình.
 • Đèn báo nguồn báo lỗi 5, 13 nháy.
 • Hiện tượng trắng màn hình.
 • Màn hình rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.
 • Sửa tivi bệnh nguồn tại nhà:

 • Hiện tượng Không có đèn báo nguồn.
 • Hiện tượng Bật máy 2 – 5 phút mới chạy.
 • Hiện tượng chạy 2-5 phút máy tự tắt.
 • Đèn báo nguồn báo lỗi nhấp nháy 2 lần.
 • Rơ le kêu lạch cạch, đèn đỏ nhấp nháy
 • Đèn báo nguồn nhấp nháy 2, 8 lần.

  Sửa tivi bệnh cao áp tại nhà:

 • Hiện tượng máy chạy 2 -5 giây tự tắt.
 • Hiện tượng màn hình thấy ảnh tối.
 • Máy chạy có tiếng, không hình.
 • Máy chạy 1 – 5 phút mất hình, có tiếng.
 • Báo lỗi nhấp nháy đèn đỏ 4, 6, 7 lần.

2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Shaps Không Lên Hình Tại Nhà

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Tivi Shaps Không Lên Hình, Tivi Shaps Không Lên Hình Là Bị Làm Sao? Cách Sửa Chữa Và Khắc […]
2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Tcl Không Lên Hình Tại Nhà

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Tivi Tcl Không Lên Hình, Tivi Tcl Không Lên Hình Là Bị Làm Sao? Cách Sửa Chữa Và Khắc […]
2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Asanzo Không Lên Hình Tại Nhà

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Tivi Asanzo Không Lên Hình, Tivi Asanzo Không Lên Hình Là Bị Làm Sao? Cách Sửa Chữa Và Khắc […]
2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Toshiba Không Lên Hình Tại Nhà

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Tivi Toshiba Không Lên Hình, Tivi Toshiba Không Lên Hình Là Bị Làm Sao? Cách Sửa Chữa Và Khắc […]
2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Panasonic Không Lên Hình

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Tivi Panasonic Không Lên Hình, Tivi Panasonic Không Lên Hình Là Bị Làm Sao? Cách Sửa Chữa Và Khắc […]
2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Sony Không Lên Hình Tại Nhà

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Tivi Sony Không Lên Hình, Tivi Sony Không Lên Hình Là Bị Làm Sao? Cách Sửa Chữa Và Khắc […]
2 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Samsung Không Lên Hình

Trung tâm Tư Vấn Giải Pháp Khắc Phục Dịch Vụ Sửa Tivi Samsung Không Lên Hình Tại Nhà Khu Vực Hà Nội. Tư Vấn Hỗ Trợ […]
1 Tháng Chín, 2021

Ý Nghĩa Tivi Sony Nháy Đèn Đỏ Báo Lỗi

Đèn LED chỉ báo thường thấy ở phần phía dưới đằng trước Tivi. Có thể có một hoặc nhiều đèn và trên những sản phẩm mới […]
1 Tháng Chín, 2021

Cách khắc phục sửa tivi sony nháy báo lỗi 2 nháy

Tivi sony báo lỗi nháy đèn đỏ 6 nhịp | 2, 3, 8 nhịp | 4, 5, 13 nhịp là lỗi gì ? Nguyên nhân khiến […]
1 Tháng Chín, 2021

Cách Sửa Tivi Sony Báo Lỗi Đèn Đỏ 6 Nháy

Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ Sửa chữa tivi sony, Khắc phục các lỗi tivi sony, Sửa Tivi sony nháy đèn đỏ, Các lỗi của tivi sony báo […]